Statuten van Stichting Barka

Statuten van Stichting Barka (Nederlands)

Stichting Barka – ANBI instelling

Stichting Barka
Postadres en bezoekadres:
Lijsterstraat 16, 3514 TD Utrecht

Email: office@barkanl.org
Telefoon: 030 268 92 42
Bankrekening: NL15ABNA0401228665
RSIN: 803208558
KvK: 41121526

Doelstelling :
Stichting Barka is er voor sociaal kwetsbare mensen in het bijzonder dak- en thuislozen die komen uit verschillende Europese landen buiten Nederland en/of zorg en begeleiding nodig hebben. De begeleiding wordt gegeven door een organisatie die zich wil onderscheiden door betrokkenheid, kwaliteit en doelmatigheid.

Beleidsplan:

  • Het Reconnection Programma: ondersteunen van Midden-en Oost-Europeanen, die uitsluiting ervaren als gevolg van verslaving, werkloosheid en dakloosheid, met het terugkeren naar het land van herkomst of naar een ander land waar de persoon een beter perspectief heeft.
  • Het Social Economy Centre Programma: bieden van mogelijkheden voor Midden- en Oost-Europese migranten om goed te kunnen functioneren in de Nederlandse samenleving. Het is complementair met het reconnection programma. Het reconnection programma biedt ondersteuning en hulp bij de wederopbouw van het leven terug in het thuisland voor de meest behoeftigen, verslaafde en kwetsbare dakloze Midden-en Oost-Europeanen. Het SEC biedt hulp bij het ​​verkrijgen van werkgelegenheid en bij integratie met de lokale gemeenschap voor degenen die nog perspectieven en mogelijkheden hebben voor terugkeer naar de arbeidsmarkt in Nederland.

Bestuur:
mevr. Ewa B. Sadowska, voorzitter
dhr. Bartosz Pawlak , penningmeester
mevr. Dorota M. Harembska, secretaris

Directeur:
mevr. Magdalena Chwarścianek

Bestuursleden krijgen geen beloning, vrijwilligersvergoeding voor zijn werk voor Stichting Barka, desgewenst vergoeding reiskosten

Medewerkers in dienstverband (inclusief directie): CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening

Financiele verantwoording en verslagen van de uitgeoefende activiteiten:

Lees meer over ons privacybeleid hier