W Wielki Czwartek otrzymaliśmy od Ambasady RP tradycyjne, polskie, wielkanocne posiłki dla osób bezdomnych, które rozdaliśmy wraz z Pauluskerk i Kerk van Nazarener sześćdziesięciu osobom doświadczającym bezdomności w Rotterdamie, a także w Hadze i Ede.

Wydział Konsularny Ambasady już po raz kolejny przygotował taką niespodziankę, we współpracy z  Restaurant at Home.

Bardzo dziękujemy Ambasadzie i Kamilowi Piaseckiemu z Restaurant at Home za tą piękną inicjatywę!

—————————————————————————————————–

Yesterday we received traditional, Polish Easter meals from the Polish Embassy, which we distributed among the homeless, together with Pauluskerk and Kerk van Nazarener in Rotterdam, The Hague and Ede.

It was yet another such initiative of the Polish Embassy in the Netherlands.

Thank you Polish Embassy and Restaurant at Home for this beautiful gesture!