M. Chwarścianek na prawo od prezydenta RP Andrzeja Dudy z przedstawicielami zespołu Barki / M. Chwarścianek rechts van de Poolse president Andrzej Duda met vertegenwoordigers van Stichting Barka / M. Chwarścianek at the right of Polish president Andrzej Duda with representatives of Barka Foundation.

On October 29th, the head of Barka Foundation in the Netherlands, Ms. Magdalena Chwarścianek, was awarded by the President of the Republic of Poland, Mr. Andrzej Duda, with the Gold Cross of Merit for her distinctive involvement in the Netherlands and Belgium for the benefit of Poland and its citizens.

29-go października szefowa Fundacji Barka w Holandii, pani Magdalena Chwarścianek została nagrodzona przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Złotym Krzyżem Zasługi za wybitne zasługi dla Państwa Polskiego i jego obywateli na terenie Holandii i Belgii.