W poniedziałek 9 kwietnia nasze biuro odwiedził Pan Senator Mieczysław Golba wraz z przedstawicielem Barki Canada Włodzimierzem Placewiczem. Była to okazja to zaprezentowania historii powstania Barki Holenderkiej, metod pracy, a także naszej roli w Sieci Barka. Rozmawiano także na tematy dotyczące problemów społecznych dotykających Polaków w Holandii oraz rozwoju innych zagranicznych projektów Barki.

On Monday, April 9 senator Mieczysław Golba with Włodzimierz Placewicz from Barka Canada visited out office. It gave us an opportunity to present the history of Barka’s founding in the Netherlands, our working methods as well as our role in the Barka Network. Other mentioned topics include social problems affecting Poles in the Netherlands and the development of other Barka’s projects outside of Poland.