Z wielkim smutkiem zawiadamiamy o śmierci Tomasza Sadowskiego, naszego wspaniałego i charyzmatycznego Założyciela i Przewodniczącego Zarządu Fundacji Barka.
W żadnych słowach nie potrafimy opisać straty, jaką ponieśliśmy wraz z Jego odejściem, a jednocześnie wdzięczni jesteśmy za to niezwykłe dobro, jakie przyniosło jego życie tak wielu ludziom na całym świecie.

With great sadness we inform about the passing of the founder of Barka Foundation in Poland: Tomasz Sadowski. It is an enormous loss that words cannot describe. We are grateful for Tomasz’s life and legacy. His spirit and values continue to live on in our foundation and in the network of affiliate organizations. Tomasz Sadowski passed away on the 29.12.2019 at the age of 76.