Job offer

Antwerp – Polish employee in the homeless migrants support programme

Barka NL is seeking a Polish employee for the support programme for the homeless Middle and Eastern Europeans in Antwerp. The position is called: assistant to the leader. The assistant will work in a team with a leader ( Polish Barka worker who has a personal experience of homelessness and addictions- which he successfully overcame) in a project of helping homeless migrants in Antwerp to overcome homelessness through reconnection with their country of origin or finding employment and housing in Belgium.

Requirements:

  • Very good command of Dutch and English
  • Preferably education within social sciences
  • Knowledge of social rights and obligations in Belgium
  • Ability to attend a 1-2 weeks training in Barka projects in The Netherlands and/or Poland

Applications ( CV, motivation letter) should be sent to email: office@barkanl.org until 31.01.2014.

Job offer / Oferta pracy

Job offer / Oferta pracy

 Oferta pracy

Antwerpia- pracownik programu pomocy bezdomnym migrantom

Fundacja Barka poszukuje pracownika na stanowisko : asystent lidera w programie pomocy bezdomnym migrantom z krajów Europy Środkowo-Wschodniej w Antwerpii. Asystent będzie pracował z liderem ( pracownikiem Barki PL) pomagając osobom w skrajnych sytuacjach socjalnych w przezwyciężaniu bezdomności. Rozpoczęcie pracy planowane na luty.

Wymagania:

  • biegła znajomość j.niderlandzkiego oraz j.angielskiego
  • wykształcenie z zakresu nauk społecznych
  • wiedza na temat systemu socjalnego, praw i obowiązków w Belgii
  • zdolność do odbycia 1-2 tygodniowego szkolenia w programach Barki w Holandii i/lub Polsce

Aplikacje ( CV, list motywacyjny) prosimy kierować na email: office@barkanl.org do dnia 31.01.2014.