Delegacja z Fundacji Barka oraz Barki UK została zaproszona przez władze miast Utrecht, Haga i Amsterdam do wzięcia udziału w wizycie studyjnej w Holandii. Wcześniej przedstawiciele samorządu Utrecht odwiedzili projekty pomocy migrantom prowadzone przez Barkę UK w Londynie. W trakcie dwudniowej ( 31.10.2011-01.11.2011) wizyty przedstawiciele Barki spotkali się w Hadze i Utrechcie z przedstawicielami władz lokalnych, organizacjami  i reprezentantem Ambasady Polski. A także z przedstawicielami Rady Miasta Amsterdam i tamtejszą policją. Podczas wizyty delegacja z Barki odwiedziła również centra dzienne, hostele i centra pomocy osobom bezdomnym i migrantom prowadzone przez lokalne organizacje. Podczas wizyty zdecydowano, że Stowarzyszenie Barka Nederland powołane 17 lat temu jako organizacja –córka poznańskiej Barki poprowadzi program pomocy migrantom z Polski i innych krajów Europy Wschodniej i Centralnej w Holandii. Program obejmie projekt powrotów, a także centrum zatrudnienia. Wstępna data rozpoczęcia programu to 1 grudnia 2011.

 Program wizyty studyjnej w Holandii 31.10.2011 – 01.11.2011

 Dzień 1 ( 31.10.2011) – Haga, Urząd Miasta

  • 10.00- 12.00  Spotkanie z przedstawicielami władz Amsterdamu, Utrechtu, Hagi i Rotterdamu
  • 12.00-14.00  Spotkanie z siecią organizacji zajmujących się pomocą migrantom, a także z władzami lokalnymi
  • 14.00-16.00 Konsultacje i ustalenia , Urząd Miasta Hagi

 Dzień 2 ( 01.11.2011) – Utrecht

  • 09.00 – 10.00 Wizyta w Urzędzie Miasta Utrecht, spotkanie z Janem Braatem i Willemem Smidem
  • 10.30 -12.00 Wizyta w  Catharijnehuis: centrum dziennym, gdzie migranci korzystają z pomocy i gdzie ma siedzibę kilka organizacji pomocowych
  • 12.00 – 13.00  Wizyta w Veldwerk (Fieldwork) of the Maliebaancentre. Veldwork jest grupą terenową zajmującą się pomocą osobom bezdomnym i uzależnionym
  • 13.00 – 14.00 lunch
  • 14.30 – 16.00  Wizyta w Tussenvoorziening, Organizacji, która prowadzi dwa hostele

Krótka relacja fotograficzna z wizyty

 

 

.