DEN HAAG – De gemeente Den Haag start met een vrijwillig terugkeerprogramma voor Oost-Europese arbeidsmigranten die in Nederland geen perspectief meer hebben. Met het programma ‘Perspectywa’ biedt Den Haag deze migranten de mogelijkheid weer een humaan verblijf in het land van herkomst op te bouwen. Het gaat om ongeveer 150-200 mensen die geen werk, geen inkomen, geen huisvesting en -volgens de gemeente- geen toekomst in Nederland hebben.

Perspektywa (Pools voor perspectief) is een initiatief van de gemeente Den Haag in samenwerking met de internationaal opererende stichting Barka en Stichting Den Haag Midden Europa. Doel van het programma is de genoemde migranten op vrijwillige basis een ‘sluitende aanpak’ te bieden, van tijdelijke opvang in Nederland tot werk, scholing en/of medische zorg in het land van herkomst. Via een kortlopende opvang wordt er in een serie gesprekken een zelfverkozen terugkeer voorbereid. De huidige opvangvoorziening van het Leger des Heils aan de Binckhorstlaan wordt omgebouwd tot een opvang uitsluitend voor dit project, voor de dag en beperkt voor de nacht. Perspektywa wordt één jaar als pilot uitgevoerd.

Marnix Norder
Wethouder Marnix Norder (Integratie): “Den Haag wil de snel groeiende groep Europese arbeidsmigranten een goede plek geven in de stad. Dat betekent dat een aantal zaken goed geregeld moet worden. Waaronder huisvesting en taal. Verder wordt gestreefd naar integratie binnen één generatie. Kinderen van migranten moeten dezelfde kansen hebben als kinderen van Nederlandse Hagenaars om een diploma te halen en werk te vinden. Tegelijkertijd moet overlast zoveel mogelijk worden teruggedrongen. Dat houdt bijvoorbeeld in dat migranten die in een uitzichtloze situatie zitten zonder werk, zonder inkomen, zonder huisvesting en zonder toekomst in Den Haag, worden geholpen terug te keren naar hun herkomstland. Met Perspektywa geven we daar concreet vorm aan.”

Barka werkt op straat en legt daar de contacten met de dakloze arbeidsmigranten, tijdens hun verblijf in de opvang worden zij via gesprekken gemotiveerd deel te nemen aan het terugkeerprogramma van Barka in het land van herkomst. Daar is een aanbod van zorgtrajecten of opvang door hun eigen familie. Op deze manier kunnen ze hun leven zelf weer op de rit krijgen. Barka is ook actief in verschillende andere Europese landen, waar het programma succesvol is gebleken. In Nederland zijn ze ook actief in Utrecht.

http://www.deweekkrant.nl/artikel/2012/maart/16/den_haag_traint_polen_voor_terugkeer