Inhoud in NederlandsVandaag kregen we bezoek van de delegatie uit de gemeente Starachowice onder leiding van Marek Materek de president van de stad Starachowice.Het doel van het bezoek was om ervaring uit te wisselen, onder meer op het gebied van sociale bijstand voor ingezetenen, integratie van vluchtelingen, ondersteuning voor senioren en jongeren, maar ook op het gebied van preventie en het tegengaan van uitsluiting en het bieden van steun voor sociaal ondernemerschap.Tijdens deze ontmoeting was ook Niene Oepkes van de gemeente Utrecht aanwezig. Treść po polsku

Dziś odwiedziła nas delegacja z gminy Starachowice na czele z Panem Markiem Materek prezydentem miasta Starachowice. Celem wizyty była wymiana dobrych praktyk między innymi w zakresie pomocy społecznej dla mieszkańców, integracji uchodźców, wsparciem dla seniorów oraz młodzieży, a także przeciwdziałanie wykluczeniu oraz wsparciu przedsiębiorczości społecznej.

Delegacja spotkała się również z Niene Oepkes z gminy Utrecht, która była również obecna podczas tego spotkania.