W marcu 2013 Barka NL rozpoczęła w Utrechcie program Centrum Gospodarki Społecznej ( Social Economy Centre) wzorowany na centrach integracji społecznej oraz centrach dla migrantów rozwijanych przez Barkę w Wielkiej Brytanii i Polsce. CGS ma na celu wsparcie migrantów z Polski i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej w znalezieniu i utrzymaniu pracy w Holandii, odnalezieniu się na emigracji i lepszej integracji ze społeczeństwem holenderskim. CGS tworzy zespół czterech osób: doradca zawodowy, psycholog i terapeuta, pracownik socjalny oraz prawnik.

Barka_SEC1