Biura Barki w Utrechcie i w Eindhoven są już otwarte, ale w związku z epidemią koronawirusa (COVID-19) wprowadzamy następujące zasady:

  • Godziny otwarcia biura są ograniczone, zapraszamy we wtorki i czwartki w godzinach 11-14 (z przerwą na dezynfekcje 12-13).
  • Każda osoba wchodząca do biura proszona jest o zdezynfekowanie rąk środkiem odkażającym.
  • Obowiązuje nakaz zachowania dystansu min. 1,5 m.
  • Ograniczamy też liczbę osób które mogą każdorazowo przebywać w biurze.

Barka offices in Utrecht and in Eindhoven are open again; due to the spread of the coronavirus (COVID-19) we introduce the following rules:

  • Opening hours are limited to Tuesdays and Thursdays between 11am and 2pm (with a disinfection break between 12pm and 1pm).
  • Everyone entering the office is asked to disinfect their hands.
  • Everyone has to keep a minimum 1,5 m distance from other persons.
  • Office staff can restrict number of persons that are allowed inside at the same time.