Fundacja Barka – oddział holenderski (Stichting Barka) poszukuje pracownika programu pomocy bezdomnym obywatelom krajów Europy Środkowo-Wschodniej w Utrechcie.

Fundacja Barka  (oddział holenderski) poszukuje pracownika  programu pomocy bezdomnym obywatelom krajów Europy Środkowo-Wschodniej w Utrechcie. Barka prowadzi od 6 lat programy pomocowe dla osób bezdomnych m.in. Utrechcie, Dublinie, Hadze, Rotterdamie, Antwerpii. Celem działań jest pomoc obywatelom krajów Europy Środkowo-Wschodniej w wyjściu z bezdomności, uzależnień i innych trudności życiowych poprzez powrót do kraju lub uzyskanie pomocy w Holandii.

Strony internetowe Fundacji Barka w Polsce oraz holenderskiego oddziału: www.barka.org.pl , www.barkanl.org

Nazwa stanowiska pracy: Asystent socjalny

Opis stanowiska pracy: praca w dwuosobowym zespole z osobą mającą osobiste doświadczenie bezdomności i uzależnień, które przezwyciężyła; praca w miejscach pobytu osób bezdomnych w Utrechcie i Nijmegen (centra dziennego pobytu, noclegownia, inne miejsca gdzie osoby bezdomne przebywają).

Wymagania: narodowość polska, wykształcenie wyższe (preferowane nauki społeczne), dobra znajomość j. niderlandzkiego oraz j. angielskiego. Otwartość, umiejętność pracy w zespole; gotowość do odbycia kilkudniowego szkolenia w Holandii jako etapu rekrutacji. Gotowość do odbycia 1-2 tygodniowego szkolenia w Holandii i Polsce w przypadku zatrudnienia.

Miejsce pracy: Utrecht, 1 raz w tygodniu Nijmegen

Wymiar czasu pracy: 32 godziny/tydzień

Przewidywany czas rozpoczęcia pracy: marzec/kwiecień 2018

Pierwszym etapem rekrutacji będzie rozmowa kwalifikacyjna  w Utrechcie.  Drugim etapem rekrutacji będzie kilkudniowe szkolenie w projektach Stichting Barka w Holandii.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie cv oraz listu motywacyjnego na adres: office@barkanl.org do 11 marca 2018.

To ogłoszenie w pliku pdf.