Fundacja Barka- oddział holenderski ( Stichting Barka) poszukuje pracownika programu pomocy bezdomnym obywatelom krajów Europy Środkowo- Wschodniej w Hadze.

Fundacja Barka ( oddział holenderski) poszukuje pracownika programu pomocy bezdomnym obywatelom krajów Europy Środkowo-Wschodniej w Hadze. Barka prowadzi od 10 lat programy pomocowe m.in. w Londynie, Dublinie, Utrechcie, Rotterdamie, Antwerpii. Projekt prowadzony jest we współpracy z miastem Haga. Jego celem jest pomoc obywatelom krajów Europy ŚrodkowoWschodniej w wyjściu z bezdomności, uzależnień i innych trudności życiowych poprzez powrót do kraju lub uzyskanie pomocy w Holandii.

Strony internetowe Fundacji Barka w Polsce oraz holenderskiego oddziału: www.barka.org.pl , www.barkanl.org

Nazwa stanowiska pracy: Asystent socjalny

Opis stanowiska pracy: praca w dwuosobowym zespole z osobą mającą osobiste doświadczenie bezdomności i uzależnień, które przezwyciężyła; praca w miejscach pobytu osób bezdomnych w Hadze ( ulica, centra dziennego pobytu, noclegownie, inne miejsca gdzie osoby bezdomne przebywają).

Wymagania: narodowość polska, wykształcenie wyższe ( preferowane nauki społeczne), dobra znajomość j. niderlandzkiego oraz j.angielskiego. Otwartość, umiejętność pracy w zespole; Gotowość do odbycia kilkudniowego szkolenia w Holandii jako etapu rekrutacji. Gotowość do odbycia 1-2 tygodniowego szkolenia w Polsce w przypadku zatrudnienia.

Miejsce pracy : Haga (stacjonarnie); inne miejsca w Holandii w razie potrzeby

Wymiar czasu pracy: 32 godz/tygodniowo

Przewidywany czas rozpoczęcia pracy: kwiecień/ maj 2019

Pierwszym etapem rekrutacji będzie rozmowa kwalifikacyjna w marcu 2019. Drugim etapem rekrutacji będzie kilkudniowe szkolenie w Holandii, w projektach Fundacji Barka.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie cv oraz listu motywacyjnego na adres:
office@barkanl.org do 15 marca 2019.