Fundacja Barka- oddział holenderski (Stichting Barka) poszukuje pracowników programu pomocy bezdomnym obywatelom krajów Europy Środkowo- Wschodniej w Brukseli oraz do programu mobilnego (praca na terenie całej Belgii).

Fundacja Barka ( oddział holenderski) poszukuje pracowników pilotażowego 6-miesięcznego programu pomocy bezdomnym obywatelom krajów Europy Środkowo-Wschodniej w Brukseli oraz programu mobilnego ( praca w różnych miejscach Belgii). Barka prowadzi od 10 lat programy pomocowe m.in. w Londynie, Dublinie, Hadze, Rotterdamie, Antwerpii. Projekt prowadzony będzie we współpracy z organizacją Fedasil. Jego celem jest pomoc obywatelom krajów Europy ŚrodkowoWschodniej w wyjściu z bezdomności, uzależnień i innych trudności życiowych poprzez powrót do kraju lub uzyskanie pomocy w Belgii. Projekt będzie prowadzić holenderski oddział fundacji Barka. Jest prawdopodobne, że 6-miesięczny pilotaż będzie przedłużony.
Strony internetowe Fundacji Barka w Polsce oraz holenderskiego oddziału: www.barka.org.pl , www.barkanl.org

Nazwa stanowiska pracy: Asystent socjalny

Opis stanowiska pracy: praca w dwuosobowym zespole z osobą mającą osobiste doświadczenie bezdomności i uzależnień, które przezwyciężyła; praca w miejscach pobytu osób bezdomnych w Brukseli ( centra dziennego pobytu, noclegownia, inne miejsca gdzie osoby bezdomne przebywają)

Wymagania: narodowość polska, wykształcenie wyższe ( preferowane nauki społeczne), dobra znajomość j. francuskiego oraz j.angielskiego. Znajomość j.niderlandzkiego będzie dodatkowym atutem. Otwartość, umiejętność pracy w zespole; Gotowość do odbycia kilkudniowego szkolenia w Holandii jako etapu rekrutacji. Gotowość do odbycia 1-2 tygodniowego szkolenia w Holandii i Polsce w przypadku zatrudnienia.

Miejsce pracy: Bruksela (stacjonarnie); Bruksela oraz mobilność w inne miejsca Belgii w ciągu dnia w razie potrzeby

Wymiar czasu pracy: pełen etat

Przewidywany czas rozpoczęcia pracy: czerwiec/lipiec 2017

Pierwszym etapem rekrutacji będzie rozmowa kwalifikacyjna w maju w Brukseli. Drugim etapem rekrutacji będzie kilkudniowe szkolenie w Holandii, w projektach Fundacji Barka.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie cv oraz listu motywacyjnego na adres: office@barkanl.org do 30 maja 2017.

To ogłoszenie w pliku pdf.